İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İlgili Siteler

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

 

 

Bursa Valiliği

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

gencgonulluler

Türkiye Kızılay Derneği

Uludağ Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi
B.Ü. Kandilli Rasathanesi Deprem Arş. Ens. Md.
KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
DASK

Deprem Dairesi Başkanlığı
İTÜ Afet Yönetim Merkezi
ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
ODTÜ Deprem Mühendisliği Arş. Mrkz.
 Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Türkiye Deprem Vakfı
Türk Psikologlar Derneği
AKUT
GEA
Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti - Bursa Şubesi
Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti

 

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

 

 

Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü
Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (Japonya, Tokyo)

JİCA
ABD Yerbilimleri Kurumu Ulusal Deprem Bilgi Merkezi
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Uluslararası Sismoloji Merkezi (ISC, Edinburgh)
San Francisco Deprem Müzesi