İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kaya Düşmesi ve Korunma

 

kaya dusmesı ve korunma

Kaya Düşmesi ve Korunma

Tabiat olayları ve zamanla, kayaların çürümesi veya desteksiz kalması sonucu meydana gelir.

Konuyla ilgili Afet İşleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki gibidir;

* Islah edilecek kayaların krokisi çizilerek işaretlenir,
* Kayaların büyüklüğü ve adetleri m3 olarak belirlenir,
* Açılabilecek kanal boyları ve arazi klâs durumu tespit edilir,
* Kanalların elle veya araçla açılıp açılamayacağı (ulaşım olmayan yerlerde kanallar elle açılır),
* Yolun olup olmadığı, ulaşımın hangi şartlarda yapılacağı,
* Çelik perdelere nerelerde ve ne uzunlukta ihtiyaç olduğu,
* Hangi alet ve ekipmanların kullanılacağı,
* Islah işinin ne kadar zamanda bitirilebileceği tespit edilerek kaya ıslahı ve önlemleri ile ilgili bir rapor hazırlanır.
* Şayet düşebilecek kayalar çok tehlikeli ve hiçbir önlem metodu ile ıslahı yapılamayacaksa, yapılacak tek iş, o mahallin yasak alan ilan edilmesi ve tehlike altında kalan evlerin daha uygun bir yere nakledilmesidir.
Mahallinde yapılacak işler:
* Şantiye kurulması,
* Mülki amirlerin haberdar edilmesi,
* Afetzedelerle toplantı yapılması,
* Koruyucu kanalların açılması ve çelik perdelerin kurulması,
* Tehlikeli kayaların tespiti ve bunların ıslahı için uygulanacak yöntemlerin (el aletleri veya patlayıcı madde ile) kararlaştırılması gibi hususları kapsar.