İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işbirliği sağlamak amacıyla Afet Eğitim Merkezinde simülasyonlar eşliğinde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili Temel Afet Bilinci Eğitimi, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere randevu programı tüm Bursa ili ve ilçelerinde ortaokul 6. Sınıfları kapsayacak şekilde başlıyor. 22 Eylül 2017

Ülkemizde meydana gelebilecek deprem, sel, çığ, toprak kayması ve diğer afetlere karşı hassas bulunan Bursa ilimizin sanayi, ticaret, turizm ve nüfus hareketliliği nedeniyle, Afet Eğitim Merkezinde simülasyon teknolojileri kullanılarak eğitimler devam etmektedir.

Doğal, teknolojik ve insan kökenli afetleri ilimizde ki tüm halkımıza deneyim yoluyla yaşatmak ve öğrendiklerimizi zamanla davranışa dönüştürerek afetlerin etki ve zararlarını en az zararla atlatmak amacıyla tüm halkımızı eğiterek ve bilinçlendirerek doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak tek amacımızdır.

Eğitim ve tatbikatlar, afet başlıklı kongre, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği sağlamak amacıyla Afet Eğitim Merkezinde simülasyonlar eşliğinde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili Temel Afet Bilinci Eğitimi, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere oluşturulacak eğitim randevu programı tüm ortaokul 6. Sınıfları kapsayacak şekilde düzenlenerek her yıl aynı şekilde tekrarlanarak ilimizdeki tüm öğrenciler bu eğitimi almış olacaklardır.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Sayın İbrahim AVCI, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Veli SARIKAYA ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Sayın Yalçın MUMCU tarafından  1-7 Mart Deprem Haftası etkinliği kapsamında tüm ortaokul 6. Sınıfları kapsayacak şekilde protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Bursa Afet Eğitim Merkezi (1. dönem) 02/10/2017 - 12/01/2018 tarihleri arasında yapılacak olan Temel Afet Bilinci Eğitim programı’ndaki gibi olup; yapılacak işin mahiyeti ve işbirliği aşağıdaki gibi olacaktır.

 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Afet Eğitim Merkezinde simülasyonlar eşliğinde yapılacak olan Temel Afet Bilinci Eğitimlerinin organizasyonu için görevlendirilecek personelin iletişim bilgilerini faksla, telefonla veya elden il Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirecektir.
 2. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere oluşturulacak eğitim randevu programı tüm ortaokul 6. sınıfları kapsayacak şekilde düzenlenerek her yıl aynı şekilde tekrarlanacaktır. Böylece ilimizdeki tüm öğrenciler bu eğitimi almış olacaktır.
 3. Merkezimize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hazırlanan randevu programı dışında, ortaokul 7. sınıf ve üstü için dilekçe ile başvurulan eğitim talepleri için il Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ek randevu programı yapılacaktır.
 4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir eğitim-öğretim dönemi için hazırlanan iş takvimi, okul isimleri, şube ve öğrenci sayılarına ait dokümanlar 01-10 Eylül tarihleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne sunulacaktır.
 5. Bir eğitim- öğretim dönemi için hazırlanacak randevu programı il Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği personel ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezinde eğitim birimden sorumlu personelin organizesinde 10 - 20 Eylül tarihleri arasında hazır hale getirilecektir.
 6. Yapılan plan dâhilinde Afet Eğitim Merkezine gelen her sınıf sorumlusu olarak okul müdürlüklerince bir öğretmen görevlendirilecektir. Bu eğitimler okuldaki eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde imkanlar ölçüsünde okul müdürlüklerince planlanacaktır.
 7. Afet Eğitim Merkezinde düzenlenecek eğitimler sabah 09:00 12:00, öğleden sonra 13:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacak olup, toplam eğitim süresi 2 saat 30 dk.'dır. Afet Eğitim Merkezine öğrencilerin geliş-gidiş saatleri, eğitim süresi, eğitime başlaması ve eğitimi sonlandırması sorumlu öğretmen ve ilgili Okul Müdürlüklerine aittir. Öğrencilerin Afet Eğitim Merkezine gelmeleri konusundaki veli muvafakat nameleri Okul Müdürlüklerince alınacaktır.
 8. Afet Eğitim Merkezine gelen öğrencilerin eğitimi, mola ve zaruri ihtiyaçları Afet Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından planlanacak, öğrencilerin simülasyonlar arasındaki geçişleri sırasında yönlendirilmeleri Afet Eğitim Merkezi güvenlik personeli ve okul öğretmenleri nezaretinde yapılacaktır.
 9. Uluslararası yapılacak yurt içi ve yurt dışı eğitim ve tatbikat, seminer ve benzeri faaliyetlerde taraflar gerekli gördüğü takdirde işbirliği yapacaklardır.
 10. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Afet Eğitim Merkezinde hali hazırda bulunan; Bilgilendirme Salonu, Deprem Sarsma Odası, Karbonmonoksit Zehirlenme Simülasyonu, Enkaz Koridoru, Sel ve Heyelan Simülasyonu, Fırtına Simülasyonu, Test Kioskları, Telefon ihbar Simülasyonu, SD Sinema Salonu, Açık Sergi Alanı, ilkyardım Odası, Duman Kaçış Simülasyonu ve Yangın Söndürme Simülasyonunda eğitimler verilecektir.
 11. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Japon Uluslararası Kalkınma ve işbirliği Ajansı (JICA) ile yürüttüğü okul tabanlı afet eğitim projesi kapsamında geliştirilen eğitim materyallerine, Afet Eğitim Merkezinde uygulama ve sergilemeye yönelik imkanlar verilecektir. Hazırlayıp sunacağı, afetlere yönelik projelerde Bursa il Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ile proje ortaklığı ve proje destekleyeni olarak yardımlaşma ve işbirliği yapılacaktır.
 12. Afet Eğitim Merkezine eğitim için gelen öğrencilerin Afet Eğitim Merkezindeki iş güvenliği ile sağlık hizmetleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilir.
 13. Merkezimize eğitim için gelen şubelerin geliş-gidiş saati, okul isimleri, öğrenci sayısı, sorumlu öğretmen ve eğitmen isim bilgileri, eğitim başlangıcında merkez personelince kayıt altına alınacaktır.
 14. Afet Eğitim Merkezinde Temel Afet Bilinci Eğitimleri esnasında çekilen resim ve videolar il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitelerinde paylaşılacaktır.
 15. Bu protokol kapsamında gerçekleşen eğitimlerin her eğitim-öğretim yılı sonunda (Haziran ayında) iki kurumun yetkili personelinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak olup, kapasite geliştirilmesine ilişkin faaliyet raporlar' hazırlanacaktır.

Simülasyonlarla Temel Afet Bilinci Eğitim adresi;

Afet Eğitim Merkezi

Adres:  Mimarsinan Mh., Emniyet Cd., Yıldırım/BURSA

                Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Altı

Telefon       

0224 369 02 60-61

Belge Geçer

0224 369 02 65

 

Eğitim Talepleriniz için;

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Adres                 : Küçükbalıklı Mh. 11 Eylül Bulvarı No:197/1-2  Osmangazi / BURSA

Telefon 0 224 216 00 00 
Belge Geçer 0 224 216 00 16
e-mail bursa@afad.gov.tr