İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş 05 Nisan 2018

                Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24' üncü Maddelerin Uygulanmasına dair usul ve Esaslar'ın İşçi kadrosuna geçirilmeyi düzenleyen 16'ncı maddesine "Öngörülen şartları taşımaya devam etmek, kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakkedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca geçirilir." Hükmü doğrultusunda;

               İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde hizmet alımı sözleşmesiyle çalışan personellerden kadroya geçmek için başvuruda bulunan, gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen, yapılan sınavda başarılı olanlardan sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinde sakınca olmadığı belirlenen Bursa Valiliği'nce ataması gerçekleştirilen 39 kişiye ait, sürekli işçi listesi aşağıdaki gibidir.

SÜREKLİ İŞÇİ LİSTESİ
S.NO. Adı Soyadı
1 Ahmet KURNAZ
2 Ahmet USTA
3 Ahmet YILMAZ
4 Arzu ATIL
5 Aydın KARAGÜZEL
6 Ayşe UMUTLU
7 Bayram KUZGUN
8 Besim ÇİLBİROĞLU
9 Bilal ÇEVİK
10 Birol MURAT
11 Fatma USTA
12 Gökhan CANSER
13 Gülizar ÇARKANAT
14 Hadi KÜÇÜKŞAKAR
15 Hatice YANICI
16 Hasan ÇAKAR
17 Hatice ÖZTOPRAK
18 Hülya MURAT
19 Kader AKYÜZ
20 Kenan YANICI
21 Mehmet TAŞDEMİR
22 Mevlüt KARAHAN
23 Muhammed GÜLOĞLU
24 Muhammet YILMAZ
25 Murat CENGİZ
26 Mustafa AKMAN
27 Neslihan GÜNAL
28 Nuran ALVAÇ
29 Nusret SANCAK
30 Resule KOCAALİ
31 Sebahat YANICI
32 Sebile CANSER
33 Seferiye KUZGUN
34 Selma BOLAT DEMİRTAŞ
35 Turan KARAOĞLAN
36 Vedat İBRAHİMOĞLU
37 Yasemin TAMİR
38 Yaşar BAKAN
39 Zeki YANICI