İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hakkımızda

BURSA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa ili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası, Osmangazi ilçesindedir. Müdürlüğümüz ve birimlerimiz bu yerleşkede 71.600 m2 açık alan ve 14.100 m2 kapalı alanda görevlerini yürütmektedir.

İl Müdürlüğü hizmet binasında aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi bu merkezde haber merkezi ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu çalışma ofisi bulunmaktadır.

İl müdürlüğünde Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü, İyileştirme Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü, Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü şubeleri için çalışma ofisleri oluşturulmuştur.

 Müdürlüğümüzün yerleşkesinde;

 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü
 • Garaj
 • Depo
 • Voleybol ve Basketbol Sahası
 • Kızılay Deposu
 • Isı Merkezi Odası
 • Jeneratör Odası
 • Çamaşırhane
 • Kademe - Garaj
 • Acil Müdahale Ekibi
 • Lojmanlar
 • Köpek Eğitim Merkezi
 • Mini Futbol Sahası
 • Eğitim Havuzu
 • Heliport (Hava Ambulansı)
 • İtfaiye birimi bulunmaktadır.

            Ayrıca Yıldırım ilçesinde Afet Eğitim Merkezi ve Bursa Karacabey'de Lojistik Depo Müdürlüğümüze bağlı faaliyetlerini yürütmektedir.

DSC 0237 afad DSC 0229

 Teşkilat şeması

Teşkilat Şeması

  BURSA AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yeni mevzuat esasına göre 24 saat süreli çalışma düzeninde faaldir.

Bu merkezde;

1 Şube müdürü,

1 Endüstri mühendisi,

1 Santral memuru,

10 Enformasyon memuru ve 2 adet memur görev yapmaktadır.

Bu merkezde afet ve acil durum görevi olan12 adet kurumla ve komşu illerle Afet ve Acil Durumlarda telsiz haberleşmesi için Haberleşme Merkezi mevcuttur.

Merkezde ayrıca hava haberleşmesi için Hava Bandı Telsizi bulunmaktadır.

Ayrıca dünyanın her tarafı ile haberleşme yapabileceğimiz amatör bant telsiz sistemi de mevcuttur.

     Adsız2

                       AADYM’nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu çalışma ofisi bulunmaktadır.

                          34 
 
 BURSA AFAD AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ
Ülkemizde 11 ilde kurulmuş olan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliklerinden birisi de ilimizdedir. Arama ve Kurtarma Birliğimizde halen 119 personel görev yapmaktadır.
Birliğimiz; deprem, lodos, sel gibi afetler ile suda arama ve kurtarma, dağda arama ve trafik kazaları gibi olaylarda arama-kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliğince acil yardım ve kurtarma faaliyetleri kapsamında 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle kayıp, trafik kazası, mahsur kalma, KBRN, sel-su baskını, göçük, boğulma, toprak kayması, özel görev, iş kazası olmak üzere 82 olayda görev yapmıştır.Olaylarda 57 kazazedeye müdahale edilmiştir.
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliğimiz, 11 Mart 2011 Japonya Büyük Doğu Depremi için Japonya’ya gitmiştir.
 
                      5 43be95914f3f3b8fc8c8e55a440aad2a  

 

 

 

 

 

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliğimiz, 11 Mart 2011 Japonya Büyük Doğu Depremi için Japonya’ya gitmiştir.

6

23 Ekim ve 9 kasım 2011 Van depremlerinde görev yapmıştır.

7

Arama&Kurtarma Araçları

91011

121314

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMİ VE TATBİKATLARI

Afetlere hazırlıkta eğitim ve beceri geliştirme ve bunları davranış haline getirme yolundaki eğitimler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tesislerinde, okullarımızda, fabrika ve işyerlerinde öğrencilere, çalışanlara, STK’lara, muhtarlara, din görevlilerine verilmekte ve tatbikatları yapılmaktadır. Yapılan eğitimlerde halkımıza ve öğrencilerimize verilen bilgiler ve aktarılan tecrübelerle afete dayanıklı bir birey ve toplum oluşturmak için çaba sarf edilmektedir. Eğitimler Müdürlüğümüz uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüzce 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle;

Toplam 9 müessesede 1201 kişiye KBRN eğitimi, 130 müessesede 1381 kişiye Temel Arama Kurtarma Eğitimi, ilk ve orta öğretim , üniversite, kamu ve özel sektör personeli ve STK’ dan toplam 589 müesseseden 77270 kişiye Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiş, tahliye tatbikatı yapılmıştır.

15 16 17

 

 

  

 

 

 

 

AFET EĞİTİM MERKEZİ

İlimizde simülasyon teknolojileri kullanılarak afetler konusunda halkımızı eğitmek ve bilinçlendirmek için yapılan Türkiye’nin ilk Afet Eğitim Merkezi 17 Ağustos 2013 günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açılmıştır.

Merkezde 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle 371 okul, resmi özel kurum ve kuruluştan toplam 19217 kişiye eğitim verilmiştir.   

18

18

20

 

 

 

 

 

 

BURSA AFAD/DASK GÜVENLİ HAYAT PARKI

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)‘ın Zorunlu Deprem Sigortasını teşvik amaçlı yaptığı “Şehirler Yaşıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasında İl Müdürlüğümüz; 2011 yılında bir yıllık çalışması sonucunda “En İyi Zorunlu Deprem Sigortası Teşvik Kampanyası” kategorisinde birinci olmuştur. Bu birincilik sonucu İlimize DASK tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda “GÜVENLİ HAYAT PARKI” inşa edilmiş ve Güvenli Hayat Parkı eğitimlerde kullanılmaya başlanmıştır.                                         1920  

 • AFET VE ACİL DURUM EKİPLERİ TOPLANMA BÖLGESİ

  İlimizde herhangi bir Afet ve Acil Durumda gerek ilimiz Afet ve Acil Durum Ekiplerinin gerekse il dışından gelecek Afet ve Acil Durum Ekiplerinin intikal ve toplanma bölgesi olarak Osmangazi ilçesinde İl Müdürlüğümüz bitişiğindeki 45.000 m² lik bir alan hazırlanmıştır. Bu alanın wc, içme suyu, telefon ve elektrik alt yapısı ve üst yapısı mevcuttur.

   23  21

    22  26

 •  STK’LARLA İŞBİRLİĞİ;

   Afet ve acil duruma yönelik tüm çalışmalarda işbirliği yapılmak üzere 18 adet gönüllü Kurum,

    Kuruluş ve STK ile protokol imzalanmıştır.

   Bunlar;

  1. Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi
  2. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  3. Bursa 911 Arama ve Kurtarma Derneği
  4. Maden-Mermer Üretici ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD)
  5. Bursa Arama Kurtarma Spor Klübü Derneği (BAKUT)
  6. Uludağ Radyo Amatörleri Derneği
  7. İhh Bursa Arama Kurtarma Ekibi
  8. Asil Çelik Arama Kurtarma Ekibi
  9. Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi
  10. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAGV)
  11. İnegöl Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (İNTRAD)
  12. Sarp Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği
  13. Yeşil Pedal Bisiklet Derneği
  14. Ashabı Gençlik Derneği
  15. Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK)
  16. Mavi Keyif Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği
  17. Burkent- Bursa Kent İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arama Kurtarma Ekibi
  18. Yıldırım Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği                                                  

  Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce ilimizde faaliyet gösteren STK’lara faaliyetleri ve işbirliği için konteynır tahsisi yapılmıştır.

   

  24        30

        

            

   

   

       

 •  

   BURSA AFET LOJİSTİK DEPOSU

  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Ülkemizin Afetselliği (deprem, sel vb.) ortalama yıllık hasar görülebilirlik oranı, ulaşım ve nüfus kısıtları dikkate alınarak Türkiye 15 farklı bölgeye ayrılmış ve İlimiz Bölgesel Lojistik Depo kurulacak illerden biri olarak seçilerek Afet Lojistik Deposu yapılmıştır.

  Depo Karacabey İlçesindedir. Depoda 6 güvenlik görevlisi,1 temizlik personeli,1 vinç operatörü,1 depo sorumlusu,1 şoför olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktadır.

  32                  26